Wapenfeiten tot nu toe

  • 2011Internationale School voor Wijsbegeerte weidt een cursus aan Rene's 'Vier Eigentijdse Composities'.
  • 2009Festival 20x20 prijst het gehele ouevre met '... het beste uit de creatieve sector van Gelderland'.
  • 2008Nominatie Lux d'Or filmprijs met 'To Try Again...'
  • 2002Prijswinnaar van de SNS-Literatuurprijs met 'Zeven ontboezemingen over de liefde'.